domingo, 20 de marzo de 2011

Bws, bingo a ´busted´.

Ma ’na ddwy ffordd o gyrraedd Patagonia o Buenos Aires – ar awyren (rhyw 2 awr) neu fws (19 awr). Ethon ni ar y bws! Ond do’dd e ddim yn rhyw Draws Cambria o fws – o na…

Ma’r seddi ar y ‘coche cama’ yn rhai mawr a chyfforddus, sy’n agor bron i’r llawr, gyda blanced a chobennydd, a lle i orffwyso’ch traed. Ro’n nhw hefyd yn darparu snac, swper a brecwast i ni, yn dangos dvds, a buon ni hyd yn oed chwarae gêm fach o bingo! Ar ôl i’r ddau berson cynta weiddi ‘Bingo!’ tynnodd pawb o’dd ag ond un rhif ar ôl rif arall o fag am gyfle i ennill gwobr... a dim ond un rhif o’dd ar ôl ’da fi - 78! Ond yn anffodus, dynnodd rhywun arall y rhif lwcus o’r bag. Do’s ’da fi ddim syniad be o’dd y gwobrau!
Gymerodd y daith 22 awr yn y diwedd. Ar ôl croesi’r ffin i dalaith Chubut, dda’th swyddog ar y bws gyda chi yn edrych am gyffuriau, ac a’th y ci a’i drwyn yn syth at sedd y boi o’dd yn eistedd gyferbyn â fi! Felly bant â’r dyn, a welon ni ddim ohono fe wedyn! Ond gyrhaeddodd y gweddill ohonon ni ben ein taith yn ddiogel.

No hay comentarios:

Publicar un comentario