viernes, 1 de abril de 2011

CLARO fel mwd.

Gynta i gyd, diolch o galon i bawb sy wedi ’n anfon negeseuon ata i - dwi’n eu gwerthfawrogi nhw’n fawr. Ond ma’n rhaid i fi ymddiheuro mod i naill ai wedi cymryd amser maith i ateb, neu heb lwyddo i ateb rhai eto. A dyma pam...

Do’s dim band llydan yn Gaiman eto, felly ma’r rhan fwyaf o gyfrifiaduron ar ‘dial-up’ – cofio’r dyddiau da ’na o feithrin amynedd?! Fel arall, gallwch chi fynd i ‘locutorio’ (internet cafe), neu brynu ‘dongle’ pwrpasol.

Felly a’th fy ffrind, Ana, â fi i siop Claro (cwmni ffôn) yn Nhrelew i brynu ‘dongle’. Gan mai diwrnod ar ôl yr etholiad o’dd hyn, ro’dd y strydoedd yn dal yn eithaf tawel - dyw’r cyfrif dal heb orffen mewn rhai llefydd, gyda llaw! Felly dim ciwio. Dim problem.
Ges i werth 6awr o syrffio’r we gyda’r y teclyn newydd, a chyfarwyddiadau i’w ddefnyddio. Ar ôl ei lwytho i’r cyfrifiadur, ry’ch chi’n anfon neges yn dweud ‘horas’ (oriau), cyn derbyn ateb sy’n gofyn i chi nodi sawl awr – 1h, 2h, 4h neu 6h. Wedyn ma rhwydd hynt i chi ddechrau syrffio! Gweithiodd hyn yn berffaith y tro cynta...

Ond y tro nesa es i ati, ges i neges yn dweud nad o’dd gen i ddigon o arian i fynd ar y we! Celwydd pur, achos o’dd dal oriau am ddim arno fe, a phrynes i garden ffôn i’w ddefnyddio hefyd. Felly ffoniodd Ana Claro, chwarae teg. Dywedon nhw mai eu bai nhw o’dd e a’u bod nhw wrthi’n trwsio’r broblem - a’r cyngor ges i o’dd trio a thrio nes ei fod e’n gweithio. Deuddeg diwrnod yn ddiweddarach, a dwi’n dal i dderbyn yr un neges! Felly dyfal donc ar y ‘diall-up’ neu dripiau achlysurol i’r locutorio yw hi am nawr – llwytho un llun ar y tro yw’r gorau ma’n nhw’n gallu ei wneud. A ’na pam do’s dim lluniau wedi ymddangos ar Facebook hyd yn hyn chwaith!Ro’n i’n teimlo rhywfaint yn well am y peth ddoe gan nag o’dd unrhyw un yn Gaiman wedi llwyddo i gysylltu â’r we trwy’r teclynnau ’ma – ond o’dd y locutorio yn llawn dop pan es i ’na, a do’dd dim cardiau ffôn Claro ar werth yn unrhyw le! Efallai bydd yn rhaid i fi fuddsoddi mewn colomen...

1 comentario:

  1. Diolch am adrodd dy hanes yma, ac mae'r lluniau yn arbennig. Gwych!

    ResponderEliminar